Veranderingen in de motorrijtuigenbelasting (MRB)

11.4.2024

Voor hybride auto’s met een uitstoot van maximaal 50 gramCO2  is het belastingvoordeel van 50%korting op het MRB tarief verlengd tot en met 2024. In 2025 is de korting nogmaar 25% van het normale MRB tarief en in 2026 is het gedaan met de korting.

Voor EV is in 2024 nog 100% korting op het MRB tarief vantoepassing. Vanaf 2025 moeten eigenaren van een EV auto ookmotorrijtuigenbelasting betalen echter is er nog wel een belastingvoordeel van75% van toepassing. Vanaf 2026 vervalt de korting op demotorvoertuigenbelasting voor elektrische auto’s volledig. Voor EV auto’s is ditnadelig omdat de auto’s al snel drie- tot zeshonderd kilogram zwaarder zijn.  In het geval van een leaseauto kunnen enzullen de leasemaatschappijen deze kosten opnemen in het leasebedrag wat dusomhoog zal gaan.

Er zijn echter nog vraagtekens over de toekomst van de motorrijtuigenbelasting.Zo wordt er gesproken over het invoeren kilometerheffing of een vorm daarvan. Zodradaar ontwikkelingen zijn houden wij je op de hoogte.